De Teams Across Cultures Aanpak

Om intercultureel effectief te worden én om uw teamdoelen te realiseren zijn 5 stappen nodig:

  1. (Opnieuw) Bepalen van de team doelen; de reden van bestaan van het team!
  2. Identificeren van de interculturele problemen die opgelost moeten worden en de interculturele successen waarop verder gebouwd kan worden, in stap 5.
  3. Creëren van bewustzijn over de impact van uw eigen cultuur op uw persoonlijke paradigma’s/overtuigingen en percepties ten aanzien van effectieve communicatie, samenwerking en leiderschap.
  4. Waarderen van de waarden, overtuigingen en gedrag van de mensen uit de andere culturen als ook de eigen cultuur. Het moeilijkste is om niet te oordelen!
  5. Bereiken van teamresultaten door de interculturele verschillen in een dynamische harmonie te brengen zonder compromissen te sluiten en zonder dat de groep zich ongemakkelijk voelt.
Schermafbeelding 2013-11-25 om 19.23.24