Uw vraag?

  • Wij hebben een project team met 3 leden uit 3 landen die niet goed met elkaar samen werken. We hebben met spoed een soort team training nodig om dit op te lossen!
  • Ons management team praat niet echt meer met elkaar door de culturele verschillen en irritaties. Tijd voor een leiderschapsconferentie.
  • Ik ben wel (min of meer) bewust van de interculturele verschillen in mijn team maar ik ben niet in staat deze verschillen in intercultureel effectief leiderschap om te zetten.

Onze oplossingen!

  • Een Teams Across Cultures team training combineert ‘hard skills’ (strategie en doelstellingen)  met ‘soft skills’ (cultural effectiveness).
  • Leiderschapsconferentie waarin intercultureel bewustzijn en interculturele effectiviteit onderdeel zijn van het programma.
  • Individuele coaching om(meer) intercultureel effectief te worden
Schermafbeelding 2013-11-25 om 19.23.59